แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

เลนส์ทั่วไป คือ

เลนส์ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถมองเห็นชัด ทั้งสายตาสั้น ยาว เอียง สามารถเลือกได้ว่าต้องการเลนส์แบบใด เช่น มัลติโค้ท กรองแสงคอม ออโต้ ออโต้ด้วยกรองแสงคอมด้วย ย้อมสีกันแดด หรือเลนส์ปรอท หรือเลนส์รูปแบบพิเศษ

แบ่งตามยี่ห้อ

» Essilor : ประกัน 1 ปี ฝรั่งเศส


» Hoya : ประกัน 1 ปี ญี่ปุ่น


» NetLine : ประกัน 12 เดือน เยอรมัน


» Rodenstock : ประกัน 18 เดือน เยอรมัน


» Zeiss : ประกัน 18 เดือน เยอรมัน


» Nikon : ประกัน 1 ปี ญี่ปุ่น


» Shamir : ประกัน 1 ปี อิสราแอล


» Tokai : ประกัน 1 ปี ญี่ปุ่น


» จีน : ประกัน 0 เดือน
ราคาเลนส์สายตา Hoya

ราคาเลนส์สายตา Hoya ,รวม SV ทั้งหมด

เลือกย่อบาง

ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา เท่าไร

ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา ในตารางด้านล่าง เป็นเพียงข้อมูลบางเท่านั้น เนื่องจากว่าเลน์แต่ละรุ่น ยังสามารถสั่งเคลือบโค้ทกันรอยขูดขีดแบบพิเศษเพิ่มได้ หรือสามารถสั่งทำเลนส์ย้อมสีกันแดดเพิ่มเติมได้ หรือสั่งทำเลนส์พิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางสายตาได้อีก ราคาเลน์แบบละเอียด ทางร้านได้แนบราคาในแต่ละรุ่นให้เรียบร้อยแล้วดูราคาเลนส์เลื่อนขวา

ชื่อรุ่นเลนส์สายตา Hoya ย่อบาง เลนส์มัลติโค้ท เลนส์กรองแสงฟ้า เลน์ออโต้ปรับแสง เลน์ออโต้ปรับแสง
&กรองแสงฟ้า
Hoya Stellify เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.5x 1,000 ฿ 1,840 ฿ 3,600 ฿ -
Hoya Stellify
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.5x 1,680 ฿ - 4,440 ฿ -
Hoya Stellify เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.60 1,840 ฿ - - -
Hoya Stellify
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.60 2,640 ฿ - - -
Hoya Hilux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.50 - - 3,600 ฿ -
Hoya Hilux
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.50 1,920 ฿ 2,640 ฿ 7,440 ฿ 8,160 ฿
Hoya Hilux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.60 2,256 ฿ - 5,280 ฿ -
Hoya Hilux
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.60 4,320 ฿ 5,040 ฿ 8,640 ฿ 9,360 ฿
Hoya Hilux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.67 3,600 ฿ - - -
Hoya Hilux
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.67 6,720 ฿ 7,440 ฿ 11,040 ฿ 11,760 ฿
Hoya Nulux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.50 1,680 ฿ - 4,080 ฿ -
Hoya Nulux
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.50 2,640 ฿ 3,360 ฿ 5,040 ฿ 5,760 ฿
Hoya Nulux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.60 3,360 ฿ 3,720 ฿ 5,760 ฿ -
Hoya Nulux
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.60 5,040 ฿ 5,760 ฿ 8,160 ฿ 8,880 ฿
Hoya Nulux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.67 5,280 ฿ 5,640 ฿ - -
Hoya Nulux
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.67 7,440 ฿ 8,160 ฿ 10,560 ฿ 11,280 ฿
Hoya Nulux เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.74 8,880 ฿ - - -
Hoya Nulux EP เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.60 5,760 ฿ - - -
Hoya Nulux EP
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.60 11,760 ฿ 12,480 ฿ 14,160 ฿ 14,880 ฿
Hoya Nulux EP เอียงไม่เกิน200
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
1.67 8,160 ฿ - - -
Hoya Nulux EP
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.67 14,160 ฿ 14,880 ฿ 16,560 ฿ 17,280 ฿
Hoya Nulux EP
ราคาเลนส์สายตา Hoya ราคา
RX 1.74 16,560 ฿ 17,280 ฿ - -
หน้าแรก
สินค้าทั้งหมด
ติดต่อ|จองคิว
แผนที่