CASE REVIEW : BURBERRY x HOYA PROGRESSIVE 1.60 LIFESTYLE BALANSIS BLUE CONTROL VG

Case Review

BURBERRY x HOYA PROGRESSIVE 1.60 LIFESTYLE BALANSIS BLUE CONTROL VG

ประวัติ: ลูกค้าเพศชาย อายุ 43 ปี ปกติใส่แว่นมองไกล มีปัญหาระยะกลางและใกล้มองไม่ชัดเจน ตาล้า กิจวัตรประจำวันมีการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ประมาณ 12 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีประวัติโรคประจำตัว

Refraction and Trial Lens

ตาขวา -6.00

ตาซ้าย -4.25-0.25×180

สายตายาวตามอายุ (Addition) +1.00

จากการตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น พบว่าสุขภาพตาของคุณลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ปกติดี การมองเห็นในระยะไกลของคุณลูกค้ามีภาวะสายตาสั้น (MYOPIA) ส่วนปัญหามองระยะใกล้ของลูกค้าเกิดจากการมีค่าสายตายาวตามอายุ (PRESBYOPIA) ซึ่งสัมพันธ์กับการสูญเสียความยืดหยุ่นของเลนส์ตาเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากคุณลูกค้ามีประวัติมีปัญหาการใช้งานระยะใกล้ และต้องการเลนส์ที่สามารถใช้งานได้ทุกระยะและต้องการเลนส์ที่กรองแสงสีน้ำเงิน ทางร้านจึงแนะนำเป็นเลนส์ PROGRESSIVE 1.60 LIFESTYLE BALANSIS BLUE CONTROL VG จากค่ายแบรนด์ HOYA ซึ่งเป็นเลนส์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่เลนส์แว่นตาโปรเกรสซีฟครั้งแรก จะช่วยให้สามารถปรับตัวได้ง่ายและให้ความสบายตาในทุกๆระยะการมอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลนส์โปรเกรสซีฟที่มีความนุ่มนวล สบายตา เพิ่มการเคลือบเลนส์ของ Hoya เพื่อให้เลนส์มีความทนทานและปกป้องสูงสุดสำหรับการใช้งานทุกวัน พร้อมกับกรอบ BURBERRY กรอบแว่นแบรนด์ดัง รับประกัน 2 ปีเต็ม


สอบถามเพิ่มเติมที่ Line : @oliviaoptic